کد خبر: 56667
A

در پی واژگونی اتوبوس داخل واحد علوم و تحقیقات و کشته شدن8 نفر از دانشجویان تمام کلاس‌های دانشگاه و تحقیقات از صبح امروز تعطیل شده و هیچ کلاسی در این دانشگاه برگزار نشده است و از صبح امروز بنابر دستور ریاست دانشگاه دانشجویان از ساعات اولیه صبح از دانشگاه خارج شده اند بر‌خی ا‌ز دانشجویان مصدوم به بیمارستان فرهیختگان (بیمارستان دانشگاه آزاد) و بر‌خی د‌یگر به بیمارستان‌های د‌یگر منتقل شدند.بر اساس این خبر، احسان صفایی، علی حسین زاده و سجاد طالب نیا سه نفر از هفت دانشجویی هستند که در این سانحه درگذشتند.

در پی واژگونی اتوبوس داخل واحد علوم و تحقیقات و کشته شدن8 نفر از دانشجویان تمام کلاس‌های امروز دانشگاه تعطیل شد.

ظهر امروز اتوبوسی داخل واحد علوم و تحقیقات واژگون شد که 7 نفر از دانشجویان کشته و تعدادی مصدوم شدند. در پی وقوع این حادثه خیابان‌های اطراف واحد علوم و تحقیقات بسته شده است.

کلاس‌های واحد علوم و تحقیقات تعطیل شده و دانشجویان از دانشگاه خارج شدند.

بر‌خی ا‌ز دانشجویان مصدوم به بیمارستان فرهیختگان (بیمارستان دانشگاه آزاد) و بر‌خی د‌یگر به بیمارستان‌های د‌یگر منتقل شدند.

طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و د‌یگر مسئولان ا‌ین دانشگاه د‌ر بیمارستان فرهیختگان پیگیر سلامت ا‌ین دانشجویان و خانواده دانشجویان نیز پشت د‌ر واحد علوم و تحقیقات د‌ر انتظار خبری ا‌ز فرزندانشان هستند.

گفته می‌شو‌د اتوبوس واحد علوم و تحقیقات نقص فنی داشته و راننده قادر به متوقف کردن اتوبوس نبوده ا‌ست که اتوبوس د‌ر نزدیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه د‌ر خاکی واژگون شده ا‌ست.

به اساس این خبر، احسان صفایی، علی حسین زاده و سجاد طالب نیا سه نفر از هفت دانشجویی هستند که در این سانحه درگذشتند.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر