مسؤولان ایران خودرو اعلام کردند که قصد دارند یکی از محصولات پر فروش خود را به صورت دو رنگ راهی بازار مصرف کنند.