کد خبر: 131127
A

قیمت انواع خودرو هایما اس 5 توربو ۵ میلیون تومان، پژو 207 دنده‌ای ۲ میلیون تومان شد

دیده بان ایران:  قیمت انواع خودرو 

ایران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

وانت آریسان

۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

سمند LX

۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰

(‎۰.۳۵%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

سمند EF7

۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰

(‎۰.۶۲%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

سمند EF7 دوگانه سوز

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰

(‎۰.۸۲%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌

سورن پلاس

۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دنا

۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰

(‎۱.۰۴%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌

دنا پلاس

۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰

(‎۰.۴۷%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

دنا پلاس توربو

۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰

(‎۰.۴۲%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی)

به زودی

۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دنا پلاس توربو اتوماتیک

۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰

(‎۰.۶۰%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو GLX 405

ناموجود

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز

ناموجود

۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو SLX 405

ناموجود

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

پژو پارس XU7

۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰

(‎۰.۳۲%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو پارس XU7P

۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰

---

(۰.۰۰%)۰

پژو پارس XU7P سفارشی

۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۳۰%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو پارس XU7P سفارشی ELX

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰

(‎۰.۲۹%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو پارس دوگانه سوز

ناموجود

۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو پارس TU5

۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰

(‎۰.۲۶%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو پارس TU5 سفارشی

۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

(‎۰.۲۶%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو پارس TU5 سفارشی ELX

۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰

(‎۰.۲۵%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو 206 تیپ 2

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰

(‎۰.۶۵%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو 206 تیپ 3 . پانوراما

به زودی

۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک)

۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰

(‎۰.۵۳%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی)

۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰

(‎۰.۵۱%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما)

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰

(‎۰.۷۳%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما)

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(‎۰.۳۶%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

پژو 207 اتوماتیک MC

به زودی

۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

رانا پلاس

۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

رانا پلاس TU5+ (پانوراما)

۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰

(‎-۰.۳۰%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌

هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰

(‎۰.۶۵%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌

هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس

۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰

(‎۰.۲۱%‌)‎۲,۰۰۰,۰۰۰‌

پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی

۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

پیکاپ فوتون تونلند . دیزل

۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

تارا دستی

۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰

(‎۱.۳۵%‌)‎۶,۰۰۰,۰۰۰‌

تارا اتوماتیک

۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰

(‎۰.۱۷%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

 

سایپا

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

سایپا 111

۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(‎۰.۵۰%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

سایپا 131

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

سایپا 151

۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰

(‎۰.۵۳%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

سایپا 151 (آپشنال)

ناموجود

۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

تیبا

۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰

(‎۰.۵۱%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

تیبا (پلاس)

---

به زودی

(۰.۰۰%)۰

تیبا 2

۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰

(‎۰.۴۸%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

تیبا2 (پلاس)

---

به زودی

(۰.۰۰%)۰

ساینا

۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰

(‎-۰.۴۵%‌)‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌

ساینا پلاس

به زودی

به زودی

(۰.۰۰%)۰

ساینا S

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰

(‎۰.۴۴%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

کوییک

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کوییک R

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰

(‎۰.۴۴%‌)‎۱,۰۰۰,۰۰۰‌

کوییک S

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کوییک پلاس اتوماتیک

۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰

(‎۱.۲۷%‌)‎۴,۰۰۰,۰۰۰‌

شاهین

۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰

(‎۰.۸۱%‌)‎۳,۰۰۰,۰۰۰‌

وانت زامیاد (آپشنال)

۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰

(‎۱.۶۷%‌)‎۵,۰۰۰,۰۰۰‌

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال)

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰

(‎۶.۷۱%‌)‎۲۲,۰۰۰,۰۰۰‌

وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال)

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰

(‎۶.۹۹%‌)‎۲۳,۰۰۰,۰۰۰‌

وانت زامیاد دیزل . یورو 5

۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

وانت پادرا (پلاس)

۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

MVM 315 هاچ‌بک (پلاس)

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری)

---

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX

۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری)

---

به زودی

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X22 پرو

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X22 پرو (IE)

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X33 (جدید)

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X55 (اکسلنت)

ناموجود

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت)

ناموجود

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

چری آریزو 5 (دنده‌ای)

---

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

چری آریزو 5 (Turbo)

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

(۰.۰۰%)۰

چری آریزو 5 (Turbo) جدید

۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

چری آریزو 6 (Turbo)

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

چری تیگو 5

ناموجود

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

چری تیگو 5 (Turbo)

ناموجود

توقف تولید

(۰.۰۰%)۰

چری تیگو 7

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

چری تیگو 7 پرو

به زودی

۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

چری تیگو 8 کلاسیک

به زودی

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

چری تیگو 8 پرو

به زودی

۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

لیفان X70

۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

جک J4

۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

جک S3

۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

جک S5

۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

(‎۱.۱۰%‌)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌

جک S5 جدید

۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(‎۱.۰۴%‌)‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌

کی‌ام‌سی K7

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

کی‌ام‌سی T8

۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰

(‎-۰.۹۸%‌)‎-۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌

گروه بهمن

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

تغییر

وانت کارا - تک کابین

۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

وانت کارا - دو کابین

۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

وانت کاپرا

۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

فیدلیتی (5 نفره)

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

فیدلیتی (7 نفره)

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

دیگنیتی

۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰

(۰.۰۰%)۰

 

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر