کد خبر: 133370
A
یادداشت:

"مشاغل خرد و متوسط به عنوان یکی از عوامل محرکه و توسعه اقتصادی - اجتماعی، نقش اساسی دارند. عدم موفقیت مشاغل خرد و کسب و کارهای کوچک در بازارها و اقتصاد کشورهای آسیب پذیر مثل ایران، یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه در سطح جهان است. یکی از مشاغل پر تکراری که بسیار با شکست مواجه می شود اما همچنان در ذهن متولیان و متقاضیان شروع این کسب و کار، سودای سودآوری در بازه کوتاه مدت وجود دارد، کافی شاپ ها و رستوران ها هستند."

دیده بان ایران- امیرحسین اردکانی مقدم، متخصص بازاریابی و مارکتینگ در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و همچنین بررسی مشاغل خرد و متوسط با انتشار سلسله یادداشت هایی که در اختیار تحریریه دیده بان ایران قرار داده است نوشت:

مشاغل خرد و متوسط به عنوان یکی از عوامل محرکه و توسعه اقتصادی - اجتماعی، نقش اساسی دارند. عدم موفقیت مشاغل خرد و کسب و کارهای کوچک در بازارها و اقتصاد کشورهای آسیب پذیر مثل ایران، یکی از مشکلات اساسی جوامع در حال توسعه در سطح جهان است. یکی از مشاغل پر تکراری که بسیار با شکست مواجه می شود اما همچنان در ذهن متولیان و متقاضیان شروع این کسب و کار، سودای سودآوری در بازه کوتاه مدت وجود دارد، کافی شاپ ها و رستوران ها هستند.

در این سلسله نوشتار قرار است به بررسی چالش ها، موانع و پتانسیل های کافی شاپ ها و رستوران ها به عنوان نمایندگان کسب و کار خرد که در سالهای اخیر در ایران با استقبال چشمگیر سرمایه گذاران و مردم رو به رو شده است، پرداخته شود. ابتدا می توان به چهار مسیر کلی در نگاه و بررسی کسب و کارهای خرد پرداخت؛ مطالعه بعد منابع انسانی، مطالعه بعد استراتژی، مطالعه بعد بازاریابی و مطالعه بعد عمومی. در این یادداشت که به صورت سریالی و سلسله وار تکمیل می گردد ابتدا به پرداختن مسائل بعد منابع انسانی و فرهنگی می پردازیم.

همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، یکی از مهمترین ارکان هر کسب و کاری منابع انسانی و سرمایه های فردی است. انجام کلیه امور مربوط به تامین و توسعه نیروی انسانی، ماموریت خود را با مرکزیت دادن به مشتریان به عنوان محور ارائه خدمات و با تکیه بر تعهد مداری و بهره گیری از شایستگی‌های کارکنان، منویات خود را بر پایه اصول علمی با مشارکت کارکنان به صورت اثربخش و کارا به انجام خواهد رساند. منابع انسانی ساحت های مختلفی دارد، اعم از: توجه به چالش کارکنان، تمرکز بر وظایف و ویژگی های مدیر، انجام فرایندهای جذب و تعدیل نیرو، در نظر گرفتن ویژگی های فردی، احتساب جریمه و پاداش، تدوین قواعد محیط کار، نگاه به منابع انسانی به مثابه سرمایه و ارزیابی منابع انسانی به عنوان عامل بهبود عملکرد. در این یادداشت به اختصار، توجه به چالش کارکنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و دیگر ساحت های بعد منابع انسانی در کسب و کارهای خرد، خاصه کافی شاپ ها و رستوران ها، در یادداشت های دیگر به سمع و نظر خواهد رسید.

توجه به چالش کارکنان. یکی از دغدغه های مهم در مدیریت منابع انسانی کافه ها و رستوران ها، مساله چالش کارکنان است. چالش کارکنان بیشتر ناظر به مدیریت کافه - رستوران است به این معنی که یکی از مسئله های مداوم و روزمره پیش روی مدیر، اتفاقاتی است که مرتبط با کارکنان است که در صورت عدم رفع چالش های آنها، کافی شاپ و کسب و کار با مشکلات عدیده و جدی اعم از سرایت مشکلات درون کارکنان به مشتری، افت کیفیت در خدمات، از دست دادن مشتریان وفادار و بسیاری از این موضوعات، رو به رو خواهد شد.

از مهمترین چالش های کارکنان، مسئله راندمان است. مسئله دو شیفت بودن کارکنان یا یک شیفت بودن آنها و مزیت نسبی هر کدام، چالش پر تکرار پیش روی مدیریت کافه ها و رستوران هاست. تعدادی از مدیران کافی شاپ ها معتقد هستند که اگرچه کارمند دو شیفت محاسنی دارد ولی خستگی، افسردگی، بی میلی و رخوت سبب کاهش راندمان آنها می شود و این موضوع خود سبب کاهش راندمان کافی شاپ می گردد و برای خروج از این مساله یا باید زمان استراحت مطلوبی به کارکنان دو شیفت داد یا اینکه از دو شیفت کرکردن آنها جلوگیری کرد و تمام کارکنان را به صورت یک شیفت بست.

مسئله رعایت اخلاق درون کار نیز یکی از چالش های مهم در بین کارکنان است. پرسنل اگر رفتار غیرعرف داشته باشند یا اینکه سن آنها پایین باشد، دچار درگیری های عاطفی درون محیط کار خواهند شد و همچنین ممکن است نابهنجاری های رفتاری مثل تسری عادات شخصی به محیط کار، وقوع پذیر شود. برای برون رفت از این مساله می توان پیشنهاد داد تا خطوط قرمزی از سمت مدیریت برای کارکنان تعریف و به آنها تفهیم شود.

مسئله تعامل با پرسنل، چالش دیگری است که پیش روی مدیر کافه و رستوران است. در محیط کار نباید پرسنل از یک مقداری بیشتر احساس صمیمیت یا دوری در روابط بین فردی داشته باشند. روابط بین فردی باید مبتنی بر روابط کاری باشد. تفاوت های جنسیتی پرسنل ایجاب می کند تا نوع تعامل مدیر با آنها متفاوت باشد و این هم به این معنی نیست که تمایز رفتاری فاحش به وجود آید، منظور برقراری رابطه با هرکس بر حسب وظیفه باید تعریف گردد. پرسنل بر یکدیگر اثر می گذارند و این می تواند هم یک فرصت باشد و هم می تواند یک تهدید برای محیط کاری تلقی شود. مدیر کافی شاپ باید اصولی را برای برقراری اتمسفر مناسب جهت کار کردن ایجاد کند تا بتواند اثری که پرسنل بر یکدیگر می گذارند، بدل به یک اثر سازنده شود.

آخرین چالش از چالش های درون محیط کار، مسئله زیرآب زنی است. غیبت کردن و زیرآب زدن دو آفت مهم تعاملات بین فردی در محیط کافی شاپ است که مدیر کافه باید با ابتکارات عملی و گفتگو و حتی وضع خطوط قرمز و برخورد قاطع، با آن برخورد کند.

در این سلسله یادداشت سعی بر آن دارد تا با مطرح کردن ظرفیت ها و موانع پیش روی کافی شاپ ها و رستوران ها به عنوان نمایندگان پرشمار کسب و کارهای خرد، کمکی شامخ به آن دسته از افراد داشت که یا در تک و تا با این کسب و کار هستند و یا تمایل به آغاز فعالیت در این رسته های شغلی را دارند. در یادداشت بعد به بررسی ساحت "تمرکز بر وظایف و ویژگی های مدیر" به عنوان یکی دیگر از ساحات مهم منابع انسانی در کسب و کار کافی شاپ ها و رستوران ها پرداخته می شود.

 

ادامه دارد. . . 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر