کد خبر: 124585
A

دوربین گزارشگر دیدبان ایران به میان مردم کوچه و بازار رفته تا این بار برخلاف روند رسانه ای که دولتمردان، نمایندگان و کارشناسان در تریبون یک طرفه خود به جامعه وعده داده و توصیه می کردند این بار با مردم و کاسبان بازار از دغدغه هایشان صحبت کنند

تلویزیون دیدبان: دوربین گزارشگر به میان مردم کوچه و بازار رفته تا این بار برخلاف روند رسانه ای که دولتمردان، نمایندگان و کارشناسان در تریبون یک طرفه خود به جامعه وعده داده و توصیه می کردند این بار با مردم و کاسبان بازار از دغدغه هایشان صحبت کنند. 

گزارش: مهرداد آلادین

volumeVideo: 60.13M | durationVideo: 00:09:28
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر