کد خبر: 148113
A
روزنامه گردی دیدبان تاریخ ۴ بهمن ۱۳۵۷؛

قطب زاده:اسرائیل و مطبوعات آمریکا علیه انقلاب ایران عمل می کنند‌

خطر رویارویی بزرگ پس از ورود آیت الله خمینی. این تیتری است که روزنامه آیندگان در ۴۴ سال قبل چنین روزی، چهارشنبه ۴ بهمن سال ۱۳۵۷ به نقل از مهندس مهدی بازرگان برای صفحه اول خود انتخاب کرده است. بازرگان همچنین‌ گفته است، دولت بختیار باید استعفا دهد و یا با ادامه اعتصابهای گیج کننده روبرو خواهد شد. اشغال سفارتخانه و کنسولگری ایران در پاریس توسط دانشجویان عضو انجمن اسلامی در آن کشور، آغاز مذاکره با اعتصابیهای رادیو- تلویزیون و لایحه دولت برای تعقیب و محاکمه وزیران در بازداشت از جمله تیترهای مهم دیگر این جریده ۱۲ صفحه ای هستند. اسرائیل و مطبوعات آمریکا علیه ایران توطئه می کنند. این عنوان تیتری خبری است‌به نقل از صادق قطب زاده از همراهان‌امام خمینی در پاریس که متن کامل آن به شرح زیر می باشد؛

قطب زاده:اسرائیل و مطبوعات آمریکا علیه انقلاب ایران عمل می کنند‌

به گزارش دیدبان تاریخ؛ خطر رویارویی بزرگ پس از ورود آیت الله خمینی. این تیتری است که روزنامه آیندگان در ۴۴ سال قبل چنین روزی، چهارشنبه ۴ بهمن سال ۱۳۵۷ به نقل از مهندس مهدی بازرگان برای صفحه اول خود انتخاب کرده است. بازرگان همچنین‌ گفته است، دولت بختیار باید استعفا دهد و یا با ادامه اعتصابهای گیج کننده روبرو خواهد شد. اشغال سفارتخانه و کنسولگری ایران در پاریس توسط دانشجویان عضو انجمن اسلامی در آن کشور، آغاز مذاکره با اعتصابیهای رادیو- تلویزیون و لایحه دولت برای تعقیب و محاکمه وزیران در بازداشت از جمله تیترهای مهم دیگر این جریده ۱۲ صفحه ای هستند. اسرائیل و مطبوعات آمریکا علیه ایران توطئه می کنند. این عنوان تیتری خبری است‌به نقل از صادق قطب زاده از همراهان‌امام خمینی در پاریس که متن کامل آن به شرح زیر می باشد؛

photo_2023-01-24_08-40-10

پاریس: صادق قطب زاده یکی از نزدیکان‌ آیت الله العظمی خمینی رهبر روحانی قیام ایران، اسرائیل و مطبوعات آمریکایی زیر نفوذ صهیونیسم‌ را متهم کرد علیه انقلاب ایران دست به مبارزه زده اند. قطب زاده گفت، در حال حاضر سفارتخانه های اسرائیل در مخالفت با جنبش ما از سفارتخانه های ایران فعالتر هستند. وی گفت، این بر عهده حکومت ایران است که در مورد اینکه ایران پس از سالها همکاری نزدیک با اسرائیل تحت رژیم شاه، خود را به آرمان اعراب متعهد کند تصمیم بگیرد. وی افزود، اگر آیت الله خمینی به قدرت برسد، سیاست ما در قبال اسرائیل مبتنی بر ( نه نفت، نه تماس ها و نه معامله های بازرگانی خواهد بود) قطب زاده متهم کرد که اسرائیلیان در شکنجه زندانیان سیاسی ما شرکت داشته اند، آنها ماموران ساواک را در اسرائیل آموزش داده اند و وسایل شکنجه اختراع کرده اند و به ایران فروخته اند. وی درباره موضع یهودیان ایران گفت؛ این امر در مورد آنها صدق نمی کند. یهودیان‌می توانند در حکومت شرکت داشته باشند و به پارلمان نیز بروند. قطب زاده افزود؛ آنها برادران ما هستند و ما به هیچکس در کره زمین اجازه نمی دهیم بین ما و برادران یهودی مان مساله ای ایجاد کند.

photo_2023-01-24_08-40-20

تهیه و تنظیم: مصطفی رحیمی مشکله

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر