کد خبر: 103912
A

کاندیدای ریاست جمهوری:اینکه با ابزار جنسی بخواهند دیده شوند که هنر نیست. از نظر شرعی دیدن چنین تصاویری حرام است اینکه بگوییم تعداد زیادی این کلیپ را دیده‌اند پس جامعه منحرف شده هم درست نیست اینکه نتیجه می گیرند چون در اینجا محدودیت روابط وجود دارد پس این ویدئو زیاد دیده شده هم نتیجه گیری غلطی است، در غرب که آنهمه روابط هست هم همین اتفاق می افتد

اخبار مرتبط

ارسال نظر