کد خبر: 104246
A

در فاصله زمانی ۲۹ اسفند سال ‎۱۳۲۹ تا مرداد ۱۳۳۲ خانه دکتر محمد مصدق فراز و فرود های متعددی را به خود دید. استقبال گرم از او در ۲۹ اسفند و پشت کردن به او در ۲۸ مرداد ۳ سال بعد رفتار جالب جامععه ایران را به تصویر می کشد

اخبار مرتبط

ارسال نظر