کد خبر: 116089
A

طالبان با به دست گرفتن قدرت در کابل به شعار‌ نویسی بر در دیوار پرداخته است. شعارهای از قبیل "با نصرت الهی، ملت ما آمریکا را شکست داد"، "هموطن آزادیت مبارک"، "چه زیباست بهار آزادی" ، "پیش به سوی حکومت اسلامی" و ... را روی دیوار‌های شهر کابل درج می‌کند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر