کد خبر: 65580
A

دسترسی هادی رضوی متهم بانک سرمایه به پیام های تلگرام مدیران بانک سرمایه 💠 رضوی: هک نکردم! احساس میکنم یکی تو پاکت برام فرستاده دادستان: خیر شما از اطلاعات سیراب هستید به شما اطلاعات می دهند؛ این کارها فایده ندارد شما مفسد اقتصادی هستید 💠 ۲۷/۵ میلیارد گوشت فقط با چک در اختیار رضوی قرار گرفته! گوشت ها را فروخته، چک ها هم همه برگشت خورده

اخبار مرتبط

ارسال نظر