کد خبر: 92670
A

جنازه یک مرد شیرزای در یکی از خیابان های شیراز لحظه ای که پشت ماشین نعش کش قرار داشت. به دلایل نامعلومی از ماشین نعش کش به داخل خیابان پرتاب شد. پس از اصابت جنازه با آسفالت خیابان ماموران نعش کش تا چند ثانیه متوجه حادثه نمی شوند اما دقایقی بعد به محلی که جنازه روی زمین افتاده است بر می گردند و جنازه را به ماشین نعش کش منتقل می کنند.

اخبار مرتبط

ارسال نظر