کد خبر: 95432
A

افزایش سرقت طلا و گوشی در ملاء عام نشان دهنده چندین اتفاق در جامعه است. نکته اول اینکه با وجود برخورد نیروی انتظامی با سارقان این افراد پس از مدت کوتاهی آزاد می شوند به همین دلیل زور گیران معروف احساس امنیت می کنند و از سوی دیگر شاهد گسترش فقر در جامعه هستیم همین امر بر دامنه سرقت ها افزوده است

اخبار مرتبط

ارسال نظر