کد خبر: 95523
A

همایون شجریان در اینستاگرامش نوشت: منزل پدر که می‌رفتم، بر حسب عادت و علاقه با سازهایی که در خانه بود کلنجار می رفتم و او با همان لبخند مخصوص به خود که انگار می‌گفت «‌ هنوز هم پی بازی‌گوشی هستی بابا » نگاه می کرد. ▫️اکنون چهل روز گذشته‌ست و پَرِ آوازم شکسته‌ست بابا. ▫️اگر اجازه دهی با همان پنجه الکن و مضرابهای ناتوانم، با عاشقانت همراه شوم. بگذار برایت بچگی کنم، شاید برایم لبخندی بزنی.

اخبار مرتبط

ارسال نظر