با وجود تصویب قطعنامه شورای امنیت برای برقراری آتش بس فوری در سوریه، نیروهای ترکیه و ارتش آزاد به حملات خود علیه عفرین ادامه می دهند.