آقایان مسئول مجلس انقلابی راهکار برای مشکلات کشور ارائه بدهند اگر راهکاری دارند. یا اینکه امروز کشور حداقل به 15 میلیارد دلار ارز توم نیاز برای تأمین دارو و…