جمالی نژاد در پاسخ به این سوال که پس معتقدید شورای شهر باید طرح خود را پیگیری می‌کرد، تصریح کرد: بله، باید طرحی را که ارائه داده بودند، پیگیری و آن را را…