نماینده ولی‌فقیه در قزوین:

امام جمعه قزوین با بیان اینکه دامن زدن به نارضایتی مردم در اولویت و دستور کار دشمنان نظام است، گفت: اگر مردم عدالت را به چشم خود دیده و فواصل طبقاتی خود و…