ظریف در گفت‌وگو با سی‌ان ان:

محمد جواد ظریف در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، راه مذاکره با ایران را احترام دانست نه تهدید.