- ژنرال جوزف دانفورد، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: روسیه دیگر به تنهایی بزرگترین تهدید برای امریکا نیست، کره شمالی چالش شماره یک است و ایران و چین هم…