پس از 34سال خدمت؛

امیر سرتیپ خلبان علیرضا برخور جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش پس از 34سال خدمت سوم خرداد سال ۹۶ به افتخار بازنشستگی نائل آمد.