کد خبر: 110877
A

مشخص نیست این همه زندان زندان در طرح های مجلس انقلابی به خاطر پیشینۀ برخی نمایندگان در این گونه امور است یا آقای رییس مجلس را همچنان در هیأت فرماندۀ نیروی انتظامی می بینند اما اتفاقا آقای قالیباف وقتی رییس پلیس بود سعی می کرد سیمای متفاوتی به نمایش بگذارد.

به گزارش دیده بان ایران؛ مهرداد خدیر در یادداشتی نوشت: طرح مجلس انقلابی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام رسان‌های اجتماعی» مثل طرح‌های دیگر مجلس انقلابی مجازات زندان و جریمه را هم در نظر گرفته و تصریح کرده «فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان است».

البته منظورشان از «شامل» همان «مشمول» است ولی جدای این نشان می‌دهد مجلس انقلابی علاقۀ ویژه‌ای به زندان درمانی دارد چون آخر هر طرح برای آن که بترسانند یک مجازات زندان هم می‌آورند!

چنان که آرزوشان برای رقیب و هر که نمی‌پسندند ولو در حد رییس جمهوری و وزیر خارجه هم مشاهدۀ آنها در لباس زندان است و بعید نیست به زودی شاهد ظهور و بروز جناحی به نام "زندان‌گرایان" در سپهر سیاسی جدید باشیم!

اگر در این مدت به طرح‌هایی که تصویب کرده اند نگاه کنید یک زندان، آخر آن آورده‌اند و نسبت طرح های مجلس انقلابی با زندان مثل چلوکباب با پیاز شده و انگار اگر یک زندان و تهدید آخر هر طرح نیاورند احساس رضایت نمی کنند.

مشخص نیست این همه زندان زندان در طرح های مجلس انقلابی به خاطر پیشینۀ برخی نمایندگان در این گونه امور است یا آقای رییس مجلس را همچنان در هیأت فرماندۀ نیروی انتظامی می بینند اما اتفاقا آقای قالیباف وقتی رییس پلیس بود سعی می کرد سیمای متفاوتی به نمایش بگذارد.

دربارۀ طرح پیام رسان ها نکات مختلفی قابل طرح است و به یادداشتی دیگر موکول می شود از جمله این که چگونه نمایندگان اقلیت برای اکثریت تصمیم می گیرند و مدعی صیانت از حقوق کاربران می شوند و اگر این کاربران این وکلا را نخواهند تا از حقوق آنان صیانت کنند کجا را ببینند؟!

می گویند فردی وصیت کرده بود پس از مرگ من لباس سیاه نپوشید ولی همه پوسیدند و وقتی وصیت مرحوم را یادآور شدند گفتند مرحوم غلط کرده !

حالا حکایت ما کاربران است و نمایندگانی که نمی شناسیم شان ولی مدعی صیانت از حقوق ما هستند. خوب چرا اسم آن را صیانت گذاشته اید؟ بگویید محدودیت، مسدودیت، ممنوعیت. اصلا با خود زندان که این قدر به آن علقه دارید مصدر جعلی بسازید و بگویید: زندانیَّت!

پس از فیلترینگ تلگرام لطیفه ای ساخته شده بود که اگر دختری به ورزشگاه برود و برای مادرش در تلگرام پیام بفرستد هم زمان سه جرم مرتکب شده است: استفاده از شالی که همۀ موی او را نمی پوشاند و سیاه نیست، ورود به ورزشگاه نه برای ورزش که برای تماشا و استفاده از نرم افزار پیام رسان فیلتر شده. به خانه برگردد اگر پای ماهواره بنشیند یک جرم دیگر هم اضافه می شود و قس علی هذا!

علاقۀ ویژۀ مجلس انقلابی به مجازات زندان در حالی است که این نوع مجازات هیچ ریشه ای در فقه اسلامی ندارد و مگر در موارد بسیار بسیار معدود اجرا نمی شده و در غرب هم به عنوان جایگزین آسیب به بدن رواج یافت نه آن که به خاطر استفاده از حیرت آورترین فناوری در تمام تاریخ بشر مجازات شوی!

هیچ اختراعی مثل تلفن هوش مند در ایران این گونه به سرعت رایج نشد و تجربۀ فیلترینگ پس از تلگرام نشان داد مقابله با آن آب در هاون کوفتن است و گیریم مدتی موفق شوند. به زودی این دیوار هم فرو می ریزد.

پرسش اما این است چرا در پایان هر طرح یک زندان می گذارید؟ اصلا چطور است یک زندان در کنار مجلس بسازید و از تجارب امنیتی و انتظامی مجلسیان هم استفاده شود؟

سال 78 آقای علیزاده دادستان تهران شده بود و تعریف می کرد به سوییس رفته بودیم تا روند دادگاه ها را از نزدیک ببینیم. چند روز معطل شدیم چون دادگاهی تشکیل نمی شد!

کاهش زندان و زندانی افتخار است نه آن که مدام تهدید به زندان کنید آن هم به نام صیانت از حقوق کاربران.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر