کد خبر: 116135
A

یک چهره سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: من قائل به این نیستم که اصلاح طلبان واقعی قهر خواهند کرد و همچنان که زمانی که در قدرت بودند و بودیم به طور طبیعی نبایستی دچار غرور و خودشیفتگی می شدیم امروز که به هر دلیلی، شرایط تغییر کرده است تحمل این شرایط به نظر من نشان دهنده این است که می تواند کمک کند به پختگی جریان اصلاحات.

به گزارش دیده بان ایران، «حسن رسولی»، چهره سیاسی اصلاح طلب، درباره وضعیت اصلاح طلبان اظهار کرد: یک دست شدن ارکان سه گانه اداره کشور و عدم حضور احدی از اصلاح طلبان در مناصب اجرایی واقعیت جامعه سیاسی امروز ایران است. صرفنظر از علل و عوامل تسهیل کننده این شرایط تا اطلاع ثانوی امکان تاثیرگذاری واقع بینانه اصلاح طلبان در اتخاذ تصمیمات رسمی حاکمیتی به دلیل عدم حضور هیچ کدام از اشخاص حقیقی و حقوقی اصلاح طلب در مراجع عالی تصمیم گیری فراهم نیست و طبعا در چنین شرایطی چون اصلاح طلبان صاحب اختیار نیستند، مسئولیت پاسخگویی هم از آنها سلب شده است.

 

او افزود: به عنوان مثال شورای شهر تهران دوره پنجم و مدیریت شهری پایتخت حسب رای بالای شهروندان تهرانی به مدت 4 سال در اختیار اصلاح طلبان بود و طبعا چون این شورای اصلاح طلب اختیار تصمیم گیری داشت مسئول و پاسخگو هم بود امروز همانطور که اشاره کردم نه تنها در حوزه مدیریت شهری بلکه در سایر ارکان حکومتی هم چنین اختیاری متوجه اصلاح طلبان نیست و طبعا مسئولیتی هم دارا نیستند.

او ادامه داد: جریان اصلاحات که سابقه بیش از صد ساله دارد همواره در فراز و فرود هایی که نسبت به حاکمیت داشته است متناسب با شرایط در جهت کمک به اصلاح اداره امور جامعه چه در بخش عمومی و اجتماعی در مقام یک جریان پرسشگر و منتقد و البته منتقد مشفق و دلسوزانه ایفای نقش کرده است و هم برهه ای هم که فرصت تاثیرگذاری رسمی در مراکز قدرت برای جریان فراهم شده، مثل دوره آقای خاتمی این دو اثرگذاری را هم در جامعه و هم در ساحت قدرت توامان تعقیب کرده و ایفای نقش کرده است و صرفنظر از نقاط قوت و ضعفی که طی کرده است.

این چهره اصلاح طلب خاطرنشان کرد: در عین حالی که امکان اثرگذاری در سپهر سیاسی ایران در مراجع رسمی قدرت از اصلاح طلبان سلب شده است اما خود این فراغت بال به نظر من، اولا باعث می شود که به قول معروف سره از ناسره جدا شود و اصلاح طلبانی که نسبت با اصلاح طلبی دارند و صرفنظر از جایگاه شان در قدرت، برای ایستادگی شان پای مرام اصلاحات مبتنی بر کمک به تامین منافع ملی، مورد شناسایی بیشتری قرار بگیرند و به نوعی پالایش درونی بین اصلاح طلبان باورمند صورت بگیرد و اصلاح طلبان معتقد به رفتار و مواضع تاکتیکی از یکدیگر جدا و روشن شوند.

 

او تاکید کرد: این فراغت حاصله یک توفیق اجباری است و به نظر من فرصت مغتنمی است برای نقد و ارزیابی نسبت به مواضع و رفتار گذشته اصلاح طلبان برای آسیب شناسی و تعریف روابط و مناسبات جامعه اصلاح طلب با سایر مراجع موثر و بطن و متن جامعه و اقشار و گروه ها و اقوام و مذاهب و نسل های مختلف و صنوف و طبقات مختلف جامعه که در این شرایط، اصلاح طلبان با آسودگی خیال، خود را بازسازی و باید ارتباطات و روابط خود را تقویت کنند.

رسولی ادامه داد: اصلاحات و اصلاح طلبان باید نسبت به سرانجام و سرنوشت کشور حساس باشند و مواضع تئوریک خود را مورد بازسازی و بازنگری قرار بدهند و روابط و مناسبات خودشان را با قدرت رسمی کشور و مجلس، دولت و قوه قضائیه و ارکان حاکمیت بازتعریف کنند و معطوف به هدف اعتلای ایران و کمک به تامین منافع ملی در عرصه اجتماعی و مدنی، باشند.

او افزود: طبعا در هیچ مرحله ای اصلاح طلبان صفر و صدی عمل نکردند که یا قائل به غیبت در عرصه رسمی قدرت و حضور در عرصه جامعه مدنی باشند و یا برعکس اگر فرصتی فراهم شد مثل مجلس ششم و شورای پنجم شهر و مثل دولت هشت ساله، در آن صورت اصلاحات ایفای نقش می کنند.

رسولی در پایان گفت: از این فرصت می توان استفاده کرد و ظرفیت جریان اصلاحات را متناسب با واقعیات صحنه به بهترین نحو ممکن تشخیص داد. من قائل به این نیستم که اصلاح طلبان واقعی قهر خواهند کرد و همچنان که زمانی که در قدرت بودند و بودیم به طور طبیعی نبایستی دچار غرور و خودشیفتگی می شدیم امروز که به هر دلیلی، شرایط تغییر کرده است تحمل این شرایط به نظر من نشان دهنده این است که می تواند کمک کند به پختگی جریان اصلاحات./ برنا

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر