کد خبر: 38885
A
الهام امین زاده در گفت وگو با دیده بان ایران :

لازم است دولت اقدامات و عملکرد خود چه در عرصه سیاست و اقتصاد داخلی و چه خارجی را به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی نماید.

دیده بان ایران: سپیده اجلالی:  با آرام تر شدن اعتراضات چند روز اخیر عده ای از مردم در شهرهای مختلف کشور، یکی از مسائلی  که فکر سیاستمداران ایرانی را بدان مشغول ساخته است عبارت است از اتخاذ راهکاری مناسب جهت کنترل و پیشگیری از بروز مجدد اعتراضات و انتقادات عمده مردم در سطح شهرهای کشور.

 

الهام امین زاده، حقوق دان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در دولت یازدهم، در رابطه با راهکار پیشنهادی به خبرنگار دیده بان ایران گفت:  راهکار ما این است که  سطح تعامل مردم و مسئولین به طور قابل توجهی افزایش یابد. 
 
در وهله دوم نیزلازم است مردم نسبت به جریان هایی که به نوعی قصد نفوذ در جامعه ایرانی با عنوان درخواست مطالبات ولی با هدف ایجاد تنش به غیر از نیازهای مردم در جامعه را دارند، هشیار و آگاه باشند. همچنین لازم است دولت اقدامات و عملکرد خود چه در عرصه سیاست و اقتصاد داخلی و چه خارجی را به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی نماید. 

 

این  استاد دانشگاه ادامه داد: قطعا جریاناتی که قصد پررنگ جلوه دادن این اعتراضات اخیر کشور را دارند، هدفی جز رسیدن به منافع شخصی خود نداشته و نخواهند داشت.  

 

این حقوقدان و سیاست‌مدارایرانی در پاسخ به این که آیا تنها مشکلات اقتصادی مسبب بروز و انجام اعتراضات اخیر کشور شده اند، گفت: برخی از اعتراضات  توام با از سر دادن شعار های نامناسبی بود که باالطبع این اعتراضات ریشه در مسائل اقتصادی ندارد و این افراد بدون تکیه بر بصیرت و آگاهی با حمایت منافقین اقدام به انجام این کار کرده اند. از طرفی نیز برخی از افراد به دلیل اعتراض به شرایط اقتصادی اقدام به تجمع در سطح شهرها کرده اند.

 

امین زاده در پایان افزود: در خصوص مسائل اقتصادی اعم از اشتغال و تولید و تورم روشن است که کشور دچار مشکلات و ضعف هایی است اما همین امر دلیل مناسبی جهت تجمعات اعتراض آمیز در سطح شهر ها به همراه تخریب اموال عمومی نمی شود.

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر