کد خبر: 68623
A
دیده بان ایران ادعای یاران بذرپاش را بررسی می کند

آیا تعطیلی روزنامه وطن امروز متعلق به طیف تندروی جریان اصول گرا به دلیل گرانی کاغذ و مشکل چاپ است؟ آیا تعطیلی دائمی است و مهرداد بذرپاش نمی خواهد در انتخابات مجلس نقش آفرینی کند. اسناد و مدارک دیده بان ایران نشان می دهد ادعای همکاران رسانه ای بذرپاش در خصوص تعطیلی روزنامه وطن امروز صحت ندارد. واقعیت این است که ساختمان سه طبقه وطن امروز ملکی وقفی بوده و از مرداد 95 یعنی سه سال پیش مدیران وطن امروز با اداره اوقاف تهران بر سر عدم تخلیه ملک و عدم پرداخت اجاره آن مشکل پیدا کرده و مرداد امسال پس از درگیری حقوقی سه ساله ملک مورد نظر را تخلیه کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ آیا تعطیلی روزنامه وطن امروز متعلق به طیف تندروی جریان اصول گرا  به دلیل گرانی کاغذ و مشکل چاپ است؟ آیا تعطیلی دائمی است و مهرداد بذرپاش نمی خواهد در انتخابات مجلس نقش آفرینی کند. 
 
اسناد و مدارک دیده بان ایران نشان می دهد ادعای همکاران رسانه ای بذرپاش در خصوص تعطیلی روزنامه وطن امروز صحت ندارد. واقعیت این است که ساختمان سه طبقه وطن امروز ملکی وقفی بوده و از مرداد 95 یعنی سه سال پیش مدیران وطن امروز با اداره اوقاف تهران بر سر عدم تخلیه ملک و عدم پرداخت اجاره آن مشکل پیدا کرده و در نهایت مرداد امسال پس از درگیری حقوقی سه ساله  به نظر می رسد یکی از دلایل تعطیلی "وطن امروز " پیگیری حقوقی اوقاف درباره ملک مورد استفاده آن روزنامه باشد. 
 
شنیده‌ها حاکی است، روزنامه 10ساله وطن امروز، برای انتخابات مجلس آماده می‌شود و تعطیلی اش به دلیل مسئله مربوط به ساختمان وقفی موقتی است. 
 

توجه رسانه‌ها به موضوع ساختمان وقفی سه طبقه این روزنامه، نحوه اجاره و میزان اجاره بهای آن، زمانی جلب شد که «وطن امروز» چهارشنبه 6 مرداد 1395 منتشر نشد. در اطلاعیه‌ای که در کانال «تلگرام» این رسانه منتشر شد، دلیل این تصمیم، «اخلالی که مأموران یکی از نهادها در فرآیند کاری روزنامه ایجاد کردند»، عنوان شد.


اداره اوقاف از سه سال پیش ساختمان وقفی را از این روزنامه مطالبه کرده است.  بیانه اوقاف در سال 95  که در روزنامه ایران چاپ شد  (اینجا) نشان می دهد: 

«ساختمان فعلی روزنامه وطن امروز در اول آبان 1390... در اختیار این روزنامه قرار گرفته و به هیچ وجه به صورت رایگان در اختیار این روزنامه نبوده است. با توجه به اتمام زمان اجاره در پایان مدت مقرر (29/12/1390) و با وجود مکاتبات متعدد صورت پذیرفته با روزنامه وطن امروز درخصوص تمدید سند اجاره و پرداخت اجور معوقه و اجرت المثل ایام تصرف، با توجه به عدم تمکین روزنامه، در اجرای نیت واقف خلل ایجاد شده است.»

 

این اطلاعیه با اشاره به اینکه «در تاریخ 15/2/93 و 29/4/93 از سوی شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران، حکم تخلیه و پرداخت اجرت‌المثل تصرف صادر شده است»،

در این اطلاعیه آمده  بود: «در تاریخ 5/5/95، ضابطین قضایی به منظور اجرای حکم به محل مورد نظر مراجعه و با اعطای مهلت 10 روزه از تاریخ مذکور برای تخلیه مکان مورد نظر، صورتجلسه‌ای تنظیم و به تأیید قائم مقام روزنامه وطن امروز و نماینده اوقاف رسیده است.» در پاسخ به این اطلاعیه، «وطن امروز» مدعی شده بود که اجاره بها را پرداخت کرده و مشکل نه از این روزنامه، که ناشی از اوقاف است که به صورت غیرمعقول اجاره بها را افزایش داده و با وجود پیگیری آنان، اوقاف حاضر به مذاکره و مصالحه نشده است.

 

این ادعا،  بعداً در همان تاریخ رد شد.  یک مقام آگاه در اداره اوقاف تهران گفته بود،  «وطن امروز» باید اجرت‌المثل زمانی که ساختمان را در اختیار داشته، پرداخت کند و علاوه بر آن، مطابق حکم قضایی باید نسبت به تخلیه ساختمان نیز اقدام کند. وی با تأکید بر اینکه طبق ضوابط، اجرای حکم تخلیه از سوی ضابط قضایی صورت می‌گیرد،

از فرصت 10 روزه (سال 1395 ) به «وطن امروز» برای تخلیه ساختمان خبر داده شد که البته تا مرداد 98 اجرا نشده بود.

یک مقام اداره اوقاف در سال 95  (اینجا)  گفته بود: «وقتی اجاره بها پرداخت نشده است، به این معنی است که سازمان اوقاف نمی‌تواند نیت واقف را اجرا کند زیرا باید پولی پرداخت شود تا بتوان نیت واقف را اجرا و در مسیر تعیین شده از سوی واقف هزینه کرد، اما این اتفاق نیفتاد.»

 

اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺎﻣﻞ در اﻃﻼﻋﯿﻪ اداره ﮐﻞ اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در سال 1395 ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره در آﺑﺎن ﻣﺎه 1390 ، ﻣﺴﺌﻮﻻن روزﻧﺎﻣﻪ وﻃﻦ اﻣﺮوز ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن ﺳﺎل اﺟﺎره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل 5 ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﺷﺪه و ﻧﻪ اﺟﺎره ﺑﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ در ﻫﻤﻪ ﻣﺪت اﺳﺘﻘﺮار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

پاسخ موسسه مطبوعاتی ایران نشان می دهد این روزنامه در دوره احمدی نژاد در چاپخانه ایران؛ چاپ و حتی امتیازات آن موسسه در آن دوره استفاده میکرده است (اینجا)  

 

بنابراین بر اساس شنیده های ما به سه دلیل روزنامه وطن امروز چاپ نشده است: 

 
1. مهرداد بذرپاش، نتوانست مدیرعامل همراه اول بشود و وعده همراهی مالی را عملی کند.

 

2. بعد از آملی لاریجانی، قوه قضائیه زیر بار 4صفحه آگهی دائمی و انحصاری به این روزنامه نرفت! محمد نوری  روزنامه نگار پیشکسوت در توئیتر خود به دلایل عدم انتشار آن اشاره کرده است. 

 

3. ساختمان رایگان اوقاف با اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی از وطن امروز پس گرفته شد.

 

وقتی قرار شد، روزنامه‌ای بدون دوپینگ سرپا باشد، عرضه و تقاضا تعیین کننده است و قطعا وطن امروز با کمتر از 100 نسخه فروش نمی‌تواند هزینه‌های میلیاردی اش را تامین کند... این روزنامه عملا 3ماه بدون حمایت دولت معجزه و مجلس پایداری ها و حمایت‌های قوه قضائیه در زمان رئیس سابق، توانست زنده بماند! 

 

این روزنامه در اولین سال تولد، از دولت احمدی نژاد علاوه بر ساختمان رایگان، یک میلیارد تومان(دلار هزار تومانی) یارانه گرفت!!
 

_103084

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر