این روزها نمایش "سونات شب" به کارگردانی "سعید داخ" در سالن انتظامی خانه هنرمندان در حال اجرا است. این نمایش، که برگرفته از دو نمایشنامه همراه است و به موضوع…