پوریا شکیبایی، پسر زنده‌یاد خسرو شکیبایی درباره شباهت ها با پدرش گفته است: پوریا شکیبایی در این گفتگو در لابه‌لای حرف‌هایش از دو کلمه زیاد استفاده می‌کرد:…