رحیم معینی کرمانشاهی نقاش، شاعر و نویسنده معاصر که سابقه روزنامه‌نگاری و فعالیت در خبرگزاری پارس را نیز در کارنامه فعالیت‌های حرفه‌ای خود دارد، بارها از خطاب…