احسان محمدحسنی، مسوول سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در پاسخ به بیانیه بنیاد روایت فتح درباره خروج آرشیو محرمانه این موسسه در زمان ریاست او، تاکید کرد مجموعه‌ای که…