کمیته انضباطی درخواست تجدیدنظر باشگاه استقلال را نپذیرفت.