مدیر مجموعه ورزشی آزادی درباره برکناری خود توسط وزارت ورزش و جوانان گفت : به من هیچ دلیلی اعلام نشد و خودم از طریق رسانه‌ها متوجه برکناری‌ام شدم. البته حدس من…