مایلی کهن : من می‌گویم آقای مارک ویلموتس ۳ میلیون دلار عایدی دارد. یکسری از آقایان فدراسیون‌نشین معتقدند اصلاً چنین چیزی نیست. خب مگر شما نمی‌گویید مایلی‌کهن…