سال 95 سالی پر از فراز و نشیب برای من بود. در این سال مادرم عمل جراحی کرد و این اتفاق بدی برای من بود. و خوشحالیم در این سال از این جهت بود که حال مادرم پس از…