رامین رضاییان رابطه‌اش را با پرسپولیسی‌ها قطع کرد.