عادل فردوسی‌پور با ژاوی هرناندز پیش از ترک ایران مصاحبه کرد.