اصل

  • براساس رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شد.

  • روزنامه اطلاعات نوشت:برخی سیاسیون در این روزها شکوه سرداده‌اند که چرا اصل «مجلس در رأس امور است» در عمل بلاموضوع شده‌است. نسل ما به یاد دارد، که این جمله از صراحت‌های رهبر فقید انقلاب بود و ایشان همواره بر این اصل ـ البته در کنار اصول دیگر، از جمله حفظ شئون نمایندگی ـ تأکید داشتند. اکنون جا دارد، نظری بر آن دیگر «اصل‌ها» نیز بشود؛ مبادا تهی‌شدن این اصل، از تقصیرات خود مجلسیان باشد! دلالت محتوا در بیان رهبر فقید، آشکارا بر این نکته‌است، که اصل، حرمت‌بانی خود متولیان بر این امام‌زاده است و دیگر اصول، سایه‌نشین این اصل است. اگر ایشان، نیز گفته‌اند که: «مجلس، عصاره فضایل ملت است»، یعنی باید چنین باشد. به یاد داریم، چه حرکات جلف و ناخوشایندی از بعضی نمایندگان سرزد، تا با خانم موگرینی عکس یادگاری بگیرند؛ کاغذ سمبل برجام را در تریبون مجلس آتش بزنند؛ در صحن مجلس راه‌پیمایی‌کنند ـ به جای آن که با خواسته‌های واقعی مردم در کوچه و بازار همراهی کنند ـ و اخیراً در برابر یک نطق، کلمات سخیف را نثار ناطق نمایند. اگر «عصاره فضایل ملت»، چکیده‌اش به اینجاها بکشد، چرا «در رأس امور» ماندنش همچنان معتبر بماند!؟ مشکل از دو جمله اصولی آن بزرگمرد نیست؛ مشکل در قدرناشناسی آن اصل و این شأن است.