خیار

  • خیار‌ها دارای خاصیت خنک کننده، بافت و طعم خاص هستند . فواید خیار از نظر علمی ثابت شده است و تحقیقات فراوانی برای تایید این پژوهش‌ها انجام شده اند. بعضی از گونه‌ها دارای پوستی نازک‌ هستند، برخی از آن‌ها از طریق پرورش گلخانه ای جهت مصرف در فصل گرم مناسب‌تر هستند.