دزدیدن پیچ راه آهن

  • فاجعه از بیخ گوش مسافران قطار تهران - تبریز گذشت:

    سرهنگ جلیل موقوفه ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت: گشت انتظامی کلانتری 179 خلیج فارس به یک مرد که گونی سفید رنگی در دست داشت در محدوده بزرگراه فتح مشکوک شدند. واحد گشت پس از متوقف و تفتیش محتویات گونی متوجه شدند، متهم تعداد 50 قطعه پیچ مربوط به ریل راه آهن " آذربایجان" را سرقت کرده است.