محدوده

  • نرخ عوارض تردد در طرح جایگزین زوج یا فرد با عنوان «محدوده کنترل آلودگی هوا» که از امروز اجرایی شده است، اعلام شد.

  • مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک شهرداری: عوارض این طرح به صورت روزانه محاسبه می‌شود و عجله‌ای برای درج اطلاعات نیست، و هیچ محدودیت زمانی برای ثبت نام در حال حاضر وجود ندارد. متقاضیان دقت داشته باشند که باید اطلاعات شان از ابتدادثبت شود. ضمن اینکه ثبت اطلاعات محل سکونت تنها برای شهروندانی است که در داخل محدوده طرح ترافیک سکونت دارند و نیازی نیست افرادی که در داخل محدوده سکونت ندارند و یا افرادی که محل کارشان در داخل محدوده است، این قسمت را تکمیل کنند

  • تا اطلاع ثانونی، محدوده زوج و فرد جزو محدوده طرح ترافیک محسوب شده و تنها خودروهای دارای طرح می‌توانند در این مسیرها حضور پیدا کنند.