جوادی حصارت

  • جوادی حصار فعال سیاسی اصلاح طلب: رئیس‌جمهور هر فردی با هر پیشینه‌ای که باشد می‌بایست تحت امر فرماندهی کل قوا، یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رفتار کند؛ اما آنچه من را نگران می‌کند این است که یک فرمانده نظامی در مقام یک رئیس‌جمهور نمی‌تواند نظامی بودن خود را از یاد ببرد و او در برابر فرماندهی کل قوا فارغ از آنکه رئیس‌جمهور است، خود را همچنان یک سرباز یا فرمانده نظامی هم می‌داند. درنتیجه در برخی مسائل نمی‌تواند انتخاب کنندگان و موکلین خود را در آراء سیاسی نمایندگی کند