دبیرشورای معارف سیما

  • محمدحسین کشکولی دبیرشورای معارف سیما: متأسفانه در فضای مجازی با بازپخش این سریال به‌گونه‌های مختلفی شوخی می‌شود؛ و برخی اوقات اعتراض‌ها و انتقادهایی را در همین سطح شاهدیم اما واقعیت این است ما با درخواست بسیار انبوهی از مخاطب مواجهیم که باید بعد از مختارنامه چنین سریال‌هایی تولید شود. سریال‌هایی مثل "یوسف پیامبر" و "مختارنامه" پخش می‌شوند و همین الآن بیشترین پیامک‌ها و ارتباطات با شبکه قرآن مربوط به بازپخش‌ها این سریال‌هاست