عرضه برق

  • رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: قطعی برق برای صنایع به ویژه صنایع بورسی و سهامداران آنها، خسارت‌های زیادی به همراه دارد. اما اگر برق در بورس انرژی عرضه و قیمت واقعی آن کشف شود، می‌‌توان شاهد توسعه صنایع، نیروگاه‌ها و چه بسا در آینده با رقابتی شدن عرضه برق؛ شاهد کاهش قیمت آن باشیم.