محمدمهدی عسگرپور

  • سخنگوی هیأت مدیره خانه سینما با اعلام این خبر ، گفت: انتخابات داخلی هیأت مدیره پس از برگزاری مجمع عمومی ۹ شهریور ماه برگزار شد.

  • در شانزدهمین دوره انتخابات خانه سینما، وکیل حقوقی خانه سینما توضیح داد: حدود دو سال پیش در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اعضای مجمع عمومی خانه سینما معرفی شدند و در واقع مشخص شد که مجمع عمومی خانه‌ی سینما شامل ۲۱ صنف است که همگی شناسه‌ی ملی ثبت قانونی گرفته‌اند و در نتیجه مجمع عمومی هم با حضور این صنف‌ها برگزار می‌شود.