کد خبر: 44740
A

بنا به وعده الهی تغییر سرنوشت هر قومی به دست مردمان همان جامعه است؛ سبک زندگی مردم در جامعه همان "برجام اجتماعی" است یعنی" برنامه جامع اقدام مشترک" که ذیل قانون و مقررات تنظیم و تدوین می شود.

دیده بان ایران -  روح الله جمعه ایی(مشاور وزیر کشور ):  بنا به وعده الهی تغییر سرنوشت هر قومی به دست مردمان همان جامعه است؛ سبک زندگی مردم در جامعه همان "برجام اجتماعی" است یعنی" برنامه جامع اقدام مشترک" که ذیل قانون و مقررات تنظیم و تدوین می شود. این روزها که بحث خلل در اجرای برجام هسته ای مطرح است و به روح و متن و خروج و بقای یک یا چند عضو آن پرداخته می شود باید به برجام اجتماعی نیز توجه جدی داشت، آیا حساسیت اعضای جامعه به برجام اجتماعی به میزان توجه به برجام هسته ای است؟ تردیدی نیست برجام اجتماعی مقدم و زیربنای هر برجامی است و اگر اعضای حقیقی و حقوقی جامعه به برجام داخلی و میثاق ملی و تعهد اجتماعی پایبند باشند، قطعا برجام های تبعی حاصل از وفاق عمومی متاثر از آثار و تبعات آن خواهد بود.متاسفانه سبک زندگی امروز جامعه ما انطباقی با برجام اجتماعی ندارد و این باور ملی که همه سوار یک کشتی هستیم و دولت از نظام است و نظام از مردم تشکیل شده است و تفکیک آنها از یکدیگر سم مهلک تفرقه است به فراموشی رفته است. قطعا تصمیمات برون مرزی دولت اجرای مصالح اصولی نظام است و مصالح اصولی نظام برآمده از منافع عمومی مردم است، پس باور کنیم تغییر و تحول وعده الهی است که به دست مردمان یک جامعه صورت می پذیرد، مردمانی که باور به وحدت دارند و یا مردمانی که التزامی به برجام اجتماعی ندارند." انتخاب با خودمان است"

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر